Novinky

Majetek státu

Přehled o státním majetku - majetkových účastech Ministerstva financí a o stavu privatizačních projektů.

ilustrace

Majetkové účasti

Přehled o státním majetku - majetkové účasti MF a akciové společnosti ovládané ČR (MF).