Novinky

Majetek státu

Přehled o státním majetku - majetkových účastech Ministerstva financí a o stavu privatizačních projektů.

ilustrace

Majetkové účasti

Přehled o státním majetku - majetkové účasti MF a akciové společnosti ovládané ČR (MF).

Personální nominace podle nominačního zákona

Informace o nominacích do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu za Ministerstvo financí dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon).