Novinky

Elektronická fakturace

Informace Ministerstva financí k elektronické fakturaci.

ilustrace

Základní informace

Elektronická faktura je dokumentem v digitální podobě podle ustanovení § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a nařízení eIDAS.

Právní rámce

Přehledy právních rámců ČR i EU pro elektronickou fakturaci.

Aktuality

Aktuální informace k problematice elektronické fakturace.