Novinky

SP/04/2021 – Osvobození od správního poplatku v případě zastoupení na základě plné moci

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Lze přiznat poplatníkovi osobní či úkonové osvobození od správního poplatku v případě, kdy je na základě plné moci zastoupen zástupcem nebo advokátem?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o správních poplatcích je poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

Je-li poplatník zastoupen osobou, která vystupuje jeho jménem (např. na základě plné moci), pak jeho jménem platí i správní poplatek, a to v sazbách a se všemi výhodami či omezeními, které se k osobě poplatníka vztahují. Správní úřad při splnění podmínek přizná osvobození bez ohledu na skutečnost, že zastupující osoba nárok na osvobození nemá.

Nejčtenější