Novinky

MP/06/2021 – Poplatek z pobytu – Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při léčebném pobytu ve zdravotnických zařízeních

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Podléhá pobyt rodičů, kteří doprovázejí děti při léčebném pobytu ve zdravotnickém zařízení, místnímu poplatku z pobytu?

Odpověď:

Na základě novely zákona o místních poplatcích (provedenou zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1. 1. 2021), není předmětem poplatku z pobytu ve smyslu ustanovení § 3a odst. 2 písmeno b) zákona o místních poplatcích pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí.

Z předmětu poplatku jsou tak vyjmuty všechny pobyty ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů lůžkové péče, jedná se zejména o pobyty v nemocnicích a pobyty v lázních u osob, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, pokud jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Na základě uvedeného ustanovení není úplatný pobyt rodičů, kteří doprovázejí děti při jejich léčebném pobytu ve zdravotnickém zařízení, předmětem poplatku z pobytu, pokud vykonávají doprovod dětí pobývajících ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče a jejich pobyt je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčtenější