Novinky

MP/19/2020 - Poplatek ze vstupného – zpoplatnění vstupného na zámky, hrady nebo do muzeí

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Podléhá místnímu poplatku ze vstupného vstupné na prohlídky kulturních památek – hradů, zámků, popř. muzeí?

Odpověď:

V ust. § 6 odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) je mj. stanoveno, že poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Zákon o místních poplatcích předpokládá vybírání poplatku ze vstupného pouze v případech, kdy se jedná o jednorázovou akci, např. výstavu, taneční zábavu, konkrétní divadelní představení apod., nikoliv však ze vstupného na stálou expozici v zařízeních trvalého charakteru (viz nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 20/93).

Vstupné z prohlídek kulturních památek nelze zpoplatňovat a návštěvu hradu či zámku, popř. muzea, kde jsou umístěny expozice stálého charakteru, nelze pokládat za kulturní akci ve smyslu zákona o místních poplatcích.

Doporučované

Nejčtenější