Novinky

MP/04/2020 – Poplatek ze psů - Osvobození invalidních důchodců mladších 65 let

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
Aktualizováno 14. 4. 2020 13:30
  • Aktualizace odpovědi

Dotaz:

Mají invalidní důchodci mladší 65 let (bez průkazu ZTP, ZTP/P) nárok na osvobození od poplatku ze psů?

Odpověď:

V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (s účinností od 1. 1. 2020) došlo k úpravě okruhu osob, které jsou zcela osvobozeny od poplatku ze psů. V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích, je od poplatku ze psů osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

Další změna vyplývající z novely zákona o místních poplatcích spočívá v úpravě nároku na sníženou sazbu poplatku ze psů. V ustanovení § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích, je uvedeno, že: „Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo druhé.“

Z uvedeného vyplývá, že od 1. 1. 2020 nemají invalidní důchodci mladší 65 let nárok na osvobození od poplatku ze psů. Osvobození se na tyto osoby vztahuje pouze za předpokladu, že jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo se jedná o osobu nevidomou nebo osobu, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby.

Závěrem lze dodat, že obec ve své samostatné působnosti zavádí poplatek ze psů obecně závaznou vyhláškou obce, v níž také může stanovit osvobození od poplatku či úlevy pro další osoby.

Doporučované

Nejčtenější