Novinky

MP/03/2020 – Poplatek ze psů – Uplatnění snížené sazby pro osoby starší 65 let

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
Aktualizováno 14. 4. 2020 19:39
  • Aktualizace textu

Dotaz:

Poplatník místního poplatku ze psů dovrší v průběhu poplatkového období 65 let. Od kdy bude mít nárok na sníženou sazbu poplatku podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)?

Odpověď:

Místní poplatek ve výši snížené sazby zaplatí až v následujícím poplatkovém období. Důvodem je skutečnost, že sazba poplatku ze psů je pevně stanovena na celý kalendářní rok. Možnost zaplatit poplatek v poměrné výši je možné pouze v případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok (viz ust. § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích) a při změně místa přihlášení fyzické osoby nebo změně sídla právnické osoby (viz ust. § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích).

Nejčtenější