Novinky

MP/01/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Jsou od místního poplatku z pobytu osvobozeny fyzické osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, která je plně hrazená zdravotní pojišťovnou?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3b odst. 1 písm. d) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatku z pobytu osvobozena osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.

V souvislosti s uvedeným ustanovením zákona o místních poplatcích je nezbytné rozlišovat jednotlivé typy lázeňské péče – komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče a samoplátce.

V ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), je stanoveno, žekomplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.“. Z daného jednoznačně vyplývá, že při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči hradí zdravotní pojišťovna náklady na léčení, ubytování a stravování. V odůvodněných případech je hrazena z veřejného zdravotního pojištění i doprava do lázeňského zařízení, popř. pobyt průvodce.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je podle ustanovení § 33 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění „poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 4 pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak. V daném případě tedy zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám.

Dalším typem lázeňské péče, která se nehradí ze zdravotního pojištění, je samoplátce. Ti si pobyt v lázních hradí sami a na rozdíl od komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče a příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče není tento typ lázeňské péče schvalován revizním lékařem.

Osvobození od poplatku z pobytu podle zákona o místních poplatcích se vztahuje pouze na fyzické osoby, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, která je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Doporučované

Nejčtenější