Novinky

SP/04/2018 - Osvobození od správního poplatku

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích, jsou od správních poplatků osvobozeny úkony pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku. Platí toto osvobození i pro případy, kdy investorem akce je územní samosprávný celek, který je dále zastoupen na základě plné moci jiným subjektem (např. zhotovitelem akce)?

Odpověď:

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích lze přiznat osvobození pouze těm úkonům, které provádí úřad územního samosprávného celku pro orgán téhož územního samosprávného celku. V případě, kdy územní samosprávný celek bude zastoupen na základě plné moci jiným subjektem, bude v tomto případě při splnění zákonných podmínek přiznáno osvobození, a to v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o správních poplatcích, podle kterého je poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

Jiná situace nastane, podá-li zhotovitel akce žádost svým jménem. Přestože jedná v zájmu územního samosprávného celku (ale ne na základě plné moci), nejsou splněny zákonem stanovené podmínky a osvobození od placení správního poplatku nelze přiznat.

Doporučované

Nejčtenější