Novinky

SP/03/2018 - Správní poplatek v případě zamítavého správního rozhodnutí

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Lze v případě zamítavého rozhodnutí (nevyhovění podané žádosti) upustit od vybrání správního poplatku za vydání rozhodnutí s odkazem na § 8 odst. 5 zákona o správních poplatcích? 

Odpověď:

Je-li správní poplatek stanoven za vydání rozhodnutí, povolení, licence atd., je jeho splatnost podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích dána nejpozději „před provedením úkonu“. Správní úřad správní poplatek vybere až před vydáním povolení, tj. v okamžiku, kdy je zřejmé, že povolení bude vydáno (tedy v případě kladného vyřízení žádosti). V případě, že správní úřad povolení nevydá, není oprávněn správní poplatek vybrat. Pokud tak v rozporu se zákonem o správních poplatcích učinil již dříve, je povinen tento správní poplatek v plné výši na žádost poplatníka vrátit postupem podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích. Ustanovení § 8 odst. 5 zákona o správních poplatcích odkazuje na možnost správního úřadu snížit nebo zvýšit správní poplatek anebo upustit od jeho vybrání pouze v případech taxativně uvedených v jednotlivých položkách sazebníku. 

Doporučované

Nejčtenější