Novinky

SP/02/2018 - Správní poplatek za ohledání místa

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Podléhá správnímu poplatku podle položky 20 sazebníku zákona o správních poplatcích ohledání na místě v řízení o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů? 

Odpověď:

Položka 20 sazebníku zákona o správních poplatcích, na základě které se zpoplatňuje místní šetření nebo ohledání na místě, je položkou obecné povahy. Podle této položky správní poplatky vybírají všechny správní úřady v případech, kdy provádějí místní šetření nebo ohledání na místě podle obecného ustanovení § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zvláštního právního předpisu. Jedná se např. o místní šetření vedené podle živnostenského zákona, stavebního zákona a lesního zákona.

V položce 20 sazebníku zákona o správních poplatcích jsou vymezena místní šetření, která nejsou předmětem správního poplatku a místní šetření, která jsou od správního poplatku osvobozena. Vzhledem k tomu, že ohledání na místě v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les mezi nimi uvedeno není, správní úřad správní poplatek podle položky 20 sazebníku zákona o správních poplatcích vybere.  

Doporučované

Nejčtenější