Novinky

MP/35/2018 – Vyměření již uhrazeného místního poplatku a oznámení platebního výměru (k MP/24/2018)

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Metodické doporučení Ministerstva financí č.j. 26/17 986/2011-262 uvádí, že správce poplatku vydaný platební výměr neoznámí, ale pouze založí do spisu v případě, že poplatník zaplatí poplatek po lhůtě splatnosti ve správné výši ještě před vydáním platebního výměru. Jak má správce poplatku postupovat, když jej poplatník nebo plátce o doručení předmětného platebního výměru v takovém případě požádá?

Odpověď:

Pokud poplatník nebo plátce místního poplatku kvalifikovaným způsobem, tj. písemně nebo ústně do protokolu požádá správce poplatku o doručení platebního výměru, kterým je stanovena jeho poplatková povinnost, je správce poplatku povinen předmětný platební výměr doručit

Doporučované

Nejčtenější