Novinky

MP/31/2018 – Placení místního poplatku ze psů v případě úhynu psa

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Dotaz:

V případě úhynu psa v průběhu poplatkového období bude poplatníkovi stanovena výše místního poplatku ze psů podle toho, kdy tuto skutečnost nahlásil správci poplatku nebo podle data úhynu psa?

Odpověď:

Pokud poplatníkovi místního poplatku ze psů uhyne pes, přestává být poplatkovým subjektem a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), mu je poplatek vypočten v poměrné výši pouze za období jeho držby. Poplatník by měl tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě podle ustanovení § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích, tedy do 15 dnů ode dne, kdy k úhynu psa došlo. Pokud tak neučiní, lze poplatníkovi uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle ustanovení § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pro úplnost lze dodat, že na případy, kdy dojde k úhynu psa, nelze aplikovat ustanovení § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích. Citované ustanovení se týká ztráty nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku.

Doporučované

Nejčtenější