Novinky

MP/27/2018 – Přechod poplatkové povinnosti na poručníka nezletilého

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Je poručník osobou, na kterou přechází povinnost k placení místního poplatku za komunální odpad, vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý?

Jak postupovat, pokud jsou i rodiče dítěte osobami nezletilými?

Odpověď:

Institut poručníka je jedním ze způsobů nahrazení rodičovské péče. Poručníkem lze jmenovat jen osobu plně svéprávnou, tedy starší 18 let, která se svým jmenováním do funkce poručníka souhlasí. Poručník plní vůči dítěti povinnosti a práva jako rodič s výjimkou vyživovací povinnosti, kterou i nadále plní rodiče. Přes tuto skutečnost je v postavení jeho zákonného zástupce. Vznikne-li tedy ke dni splatnosti místního poplatku za komunální odpad nedoplatek nezletilé osobě, přechází poplatková povinnost ve smyslu § 12 zákona o místních poplatcích na osobu poručníka.

Pokud dojde k situaci, že osoba, která se stala rodičem, je sama nezletilá, pak ve smyslu občanského zákoníku musí mít tato osoba zástupce, který je oprávněn za ní a v jejím zájmu jednat (např. rodiče, opatrovník, poručník atd.). Obdobně za dítě, jejímž rodičem je osoba nezletilá, mohou jednat uvedené osoby s výjimkou rodičů, neboť jsou sami nezletilými osobami.

Doporučované

Nejčtenější