Novinky

MP/24/2018 - Postup správce poplatku při vyměřování místního poplatku a jeho zvýšení v případě již uhrazeného místního poplatku

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

S ohledem na vyjádření právního názoru Veřejného ochránce práv považuje Ministerstvo financí za vhodné výše uvedenou problematiku zařadit do programu říjnové porady s krajskými úřady, a to za účelem jejího podrobnějšího projednání. Zároveň ministerstvo odkazuje na metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy k vyměřování místních poplatků a aplikaci vybraných ustanovení daňového řádu a vzory platebních výměrů č.j. 26/17 986/2011-262.

Doporučované

Nejčtenější