Novinky

MP/23/2018 – Přeplatek z daňové exekuce vrácený zpět na účet správce daně

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Jak postupovat v případě, že správce poplatku vrátil dlužníkovi daňovou exekucí navíc vymožené peněžní prostředky a tyto peněžní prostředky se mu vrátily zpět?

Odpověď:

Z dotazu je patrné, že správce poplatku postupoval v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 daňového řádu a vrátil dlužníkovi vratitelný přeplatek za situace, kdy peněžní prostředky získané daňovou exekucí převyšovaly částku vymáhaných nedoplatků.

Pokud se peněžní prostředky vyplacené na účet poplatkového subjektu vrátí zpět (např. z důvodu zrušení účtu) na příslušný účet správce poplatku, lze správci poplatku doporučit, aby se peněžní prostředky pokusil vrátit prostřednictvím poštovního poukazu (složenkou).

Je rovněž možné, aby byl dlužník nějakým vhodným způsobem o nastalé situaci vyrozuměn. Dlužník může o vrácení přeplatku požádat. Nepožádá-li však o vrácení přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zanikne a stane se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval (§ 155 odst. 7 daňového řádu).

Doporučované

Nejčtenější