Novinky

MP/22/2018 – Změna výše roční paušální částky v průběhu užívání veřejného prostranství

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Lze stanovit místní poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou v případě, že je v průběhu ročního užívání veřejného prostranství přijata nová obecně závazná vyhláška s účinností od 1. 4. 2018, která stanovuje odlišnou výši roční paušální částky, než doposud účinná obecně závazná vyhláška? Pokud ano, jakou roční paušální částku lze aplikovat?

Odpověď:

Předně je třeba zdůraznit, že zmíněnou problematiku by měla řešit přechodná ustanovení nově vydané obecně závazné vyhlášky. Pokud nově vydaná obecně závazná vyhláška přechodná ustanovení neobsahuje, je s ohledem na nepřípustnost retroaktivity právních předpisů podstatná skutečnost, kdy poplatníkovi vznikla poplatková povinnost (faktický počátek užívání veřejného prostranství). Pokud poplatníkovi vznikla poplatková povinnost do 31. 3. 2018 včetně, využije se roční paušální částka stanovená původní obecně závaznou vyhláškou (po celý rok, nijak se nekrátí). Pokud poplatníkovi vznikla poplatková povinnost po 31. 3. 2018, využije se roční paušální částka stanovená novou obecně závaznou vyhláškou.

Doporučované

Nejčtenější