Novinky

MP/21/2018 – Závaznost pokynu č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Je orgán územně samosprávného celku povinen řídit se při správě poplatků pokynem Ministerstva financí č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní?

Odpověď:

Pokyn č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní byl vydán Ministerstvem financí s ohledem na ustanovení § 38 daňového řádu (ochrana před nečinností správce daně) a principy tzv. „dobré správy“ pro věcně příslušné útvary ministerstva a orgány jím přímo řízených organizací, z tohoto důvodu pro orgány územně samosprávných celků závazný není.

Orgány územně samosprávných celků jsou v poplatkovém řízení povinny postupovat v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 daňového řádu bez zbytečných průtahů. Ochrany před nečinností správce daně se osoby zúčastněné na správě daní mohou domáhat prostřednictvím institutů zakotvených v ustanovení § 38 daňového řádu. Lhůtu, která je stanovena v § 38 odst. 2 daňového řádu ale nelze považovat za obecnou lhůtu pro trvání poplatkového řízení. Jedná se pouze o nastavení rozumného časového intervalu pro komunikaci mezi správcem poplatku a poplatkovým subjektem.

Orgánům územně samosprávných celků lze doporučit, aby lhůty stanovené v pokynu č. MF-5 vnímaly podpůrně, případně si vytvořily vlastní interní pokyny.

Doporučované

Nejčtenější