Novinky

MP/19/2018 – Postup při ukládání pokut dle daňového řádu

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Jak postupovat při ukládání pořádkové pokuty a pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy? Lze využít příkazové bloky na pokuty?

Odpověď:

Právní úprava pořádkové pokuty a pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy je obsažena v ustanovení § 247 až 249 daňového řádu. Ve zmíněných ustanoveních je upraven i procesní postup při jejich ukládání.

Jelikož se nejedná o ukládání pokut podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale o ukládání pokut dle daňového řádu, nelze v rámci řízení o pořádkové pokutě či pokutě za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy využít příkazové bloky na pokuty.

Doporučované

Nejčtenější