Novinky

MP/18/2018 – Osvobození zletilé osoby umístěné v dětském domově od místního poplatku za komunální odpad

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Je nezaopatřená zletilá osoba, která pobývá v dětském domově na základě smlouvy o poskytnutí plného přímého zaopatření po skončení výkonu ústavní výchovy, osvobozena od místního poplatku za komunální odpad?

Odpověď:

Podle ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může zařízení (kterým je podle § 2 odst. 1 zmíněného zákona i dětský domov) poskytnout po ukončení výkonu ústavní výchovy zaopatření zletilé nezaopatřené osobě, která se připravuje na budoucí povolání (max. do 26 let věku). Toto zaopatření je poskytováno na základě smlouvy uzavřené s nezaopatřenou osobou a dětským domovem.

Ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích normuje, že od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že nezaopatřená zletilá osoba, která pobývá v dětském domově na základě smlouvy, je osvobozena od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Doporučované

Nejčtenější