Novinky

MP/15/2018 – Možnost uplatnění úroku z neoprávněného jednání správce daně

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Přichází v řízení o místních poplatcích v úvahu uplatnění ustanovení § 254 daňového řádu o úroku z neoprávněného jednání správce daně?

Odpověď:

Ustanovení § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích stanoví, že penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují.

Použití striktně jazykového výkladu uvedeného ustanovení vede k závěru, že uplatnění úroků z neoprávněného jednání správce daně podle ustanovení § 254 daňového řádu je v řízení o místních poplatcích vyloučeno. Ostatní výkladové metody však přinášely nejasnosti, a to i vzhledem k absenci vysvětlení v důvodové zprávě k zákonu o místních poplatcích.

Danou problematikou se zabýval i Nejvyšší správní soud, který ve svém rozsudku č.j. 9 Afs 52/2017-26 ze dne 28. 3. 2018 dospěl k závěru, že ustanovení § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích vylučuje pro oblast místních poplatků úroky podle daňového řádu, tedy i úrok z neoprávněného jednání správce daně podle ustanovení § 254 daňového řádu. Podle názoru soudu text ustanovení § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích nevzbuzuje pochybnosti a ani ostatní metody výkladu nevedou k závěru, že by bylo nutné se od jazykového výkladu odchylovat.

Na základě uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu se Ministerstvo financí přiklonilo k názoru, že se úroky z neoprávněného jednání správce daně podle ustanovení § 254 daňového řádu v řízení o místních poplatcích neuplatní.

Doporučované

Nejčtenější