Novinky

MP/14/2018 - Placení místního poplatku za komunální odpad cizinci

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Jak se stanoví první den vzniku poplatkové povinnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů cizincům pobývajícím v obci déle než 3 měsíce?

Je prvním dnem vzniku poplatkové povinnosti první den po uplynutí třech měsíců pobytu nebo už první den, kdy cizinec na území obce pobývá?

Odpověď:

Vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u cizinců se nijak neodlišuje od vzniku poplatkové povinnosti „tuzemců“. Vzniká vždy v návaznosti na den úředního zaevidování místa pobytu fyzické osoby v obci.

Úředním zaevidováním místa pobytu se rozumí přihlášení k trvalému pobytu nebo nahlášení místa pobytu cizinců, kterým byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů nebo kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce, a to ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a dále nahlášení místa pobytu cizinců, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu nebo dočasná ochrana podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.

Doporučované

Nejčtenější