Novinky

MP/12/2018 - Využívání údajů z informačního systému cizinců

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Ve výčtu využívaných údajů z informačního systému cizinců podle § 16 zákona o místních poplatcích chybí oprávnění pro využívání údajů o zákonných zástupcích nezletilých cizinců. Jak má správce poplatku tyto údaje získat?

Odpověď:

Ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích umožňuje využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informačního systému evidence obyvatel a údaje z informačního systému cizinců.

Je pravdou, že ve výčtu využívaných údajů z informačního systému cizinců podle citovaného ustanovení údaje, které se týkají identifikace zákonných zástupců nezletilých cizinců, uvedeny nejsou. Nicméně dle ustanovení § 94a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a ustanovení § 149a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsou orgány kraje a obce oprávněny z informačního systému cizinců využívat tyto údaje, a to jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce. Správci poplatku jsou tedy oprávněni, na základě shora uvedených ustanovení, v rámci vyhledávací činnosti dle daňového řádu si vyžádat údaje o zákonných zástupcích nezletilých cizinců.

Doporučované

Nejčtenější