Novinky

MP/11/2018 - Příspěvek pro pěstouny z hlediska možnosti uplatnit nárok na sníženou sazbu místního poplatku ze psů

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Držitel psa, důchodce, pobírá příspěvek pro pěstouny. Lze tento příspěvek považovat za jiný příjem tohoto držitele?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích má nárok na uplatnění snížené sazby místního poplatku ze psů poplatník, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu.

Pěstounství je náhradní rodinná péče o děti, které nemohou žít s rodiči. Zvláštním typem pěstounství je pěstounská péče na přechodnou dobu, což je ve své podstatě zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Klasičtí i profesionální pěstouni dostávají měsíční odměnu, která se z hlediska daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění posuzuje stejně jako plat nebo mzda.

Odměna pěstouna se pro účely posouzení nároku na úlevu na místním poplatku ze psa považuje za další příjem vedle důchodu. Nárok na úlevu důchodce v uvedeném případě nemá.

Doporučované

Nejčtenější