Novinky

MP/10/2018 - Placení místního poplatku za komunální odpad osobami vlastnícími bytový dům

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Fyzická osoba vlastní bytový dům, ve kterém jsou byty, které nejsou vymezeny jako bytové jednotky v katastru nemovitostí.
Jsou nájemníci, kteří bydlí v bytovém domě, povinni platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?

Odpověď:

Podle ustanovení § 10b odst. 1 písmeno b) zákona o místních poplatcích jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Z uvedeného výčtu poplatníků vyplývá, že poplatníky nejsou fyzické osoby vlastnící bytový dům.

Z hlediska placení tohoto místního poplatku je však nezbytné vzít v úvahu, že v případě bytového domu bude poplatek v převážné většině vybírán, neboť bude placen fyzickými osobami podle § 10b odst. 1 písmeno a) zákona o místních poplatcích, vzhledem k tomu, že v jednotlivých pronajatých bytech bytového domu, bydlí zpravidla fyzické osoby přihlášené k pobytu. Pokud v domě bydlí osoby nepřihlášené k pobytu, poplatku nepodléhají.

Doporučované

Nejčtenější