Novinky

MP/07/2018 – Užívání veřejného prostranství za účelem umístění zařízení sloužícího pro prodej a poskytování služeb

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Je zvláštním užíváním veřejného prostranství umístění zařízení sloužících pro prodej a poskytování služeb, je-li tímto zařízením buď odpadkový koš (s popelníkem), dekorativní sud (na odložení sklenic), květináč s rostlinami (dekorace) před restaurací, anebo kontejner sloužící ke shromáždění oděvů pro charitu?

Odpověď:

Při posuzování zvláštního užívání veřejného prostranství musí správce poplatku nejdříve zvážit, zda se jedná o veřejné prostranství, které je vymezeno § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zda je toto prostranství podle § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích v obecně závazné vyhlášce obce určeno jako veřejné prostranství, které v obci podléhá poplatku za užívání veřejného prostranství. Dále musí být toto veřejné prostranství užíváno zvláštním způsobem vymezeným v § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

Pokud jde o charakter zařízení, např. odpadkový koš, dekorativní sud, květináče s rostlinami před restauracemi, je nutné posoudit, zda toto „zařízení“ je skutečně zařízením sloužícím pro poskytování prodeje a služeb. Pokud správce poplatku v konkrétním případě posoudí, že zařízení skutečně slouží k prodeji zboží či poskytování služeb, např. místo stolů či pivních pultů jsou používány sudy, pak umístění takového zařízení na veřejném prostranství může být posuzováno jako zvláštní užívání veřejného prostranství a následně zpoplatněno místním poplatkem. Obdobně lze postupovat i u květinové dekorace, kdy jejím prostřednictvím může docházet k vymezení (ohraničení) prostoru tzv. předzahrádek. V případě umístění ojedinělých květináčů před vstupem do budov nebo umístění odpadkových košů nebo popelníků nejčastěji na chodnících, nedochází ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství dle zákona o místních poplatcích. Je však nutné zdůraznit, že každý konkrétní případ musí posoudit správce poplatku individuálně.

V případě umístění kontejneru ke shromáždění oděvů pro charitu nelze tento kontejner zpoplatnit místním poplatkem za užívání veřejného prostranství, neboť se nejedná o žádný způsob zvláštního užívání veřejného prostranství vymezený zákonem o místních poplatcích.

Doporučované

Nejčtenější