Novinky

Odpovědi na dotazy

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků.

ilustrace
Typ poplatku
Období

Vydáno

MP/16/2020 - Daňový řád - Vrácení omylem provedené platby

Jak bude postupováno v případě, pokud osoba (odlišná od poskytovatele platebních služeb či provozovatele poštovních služeb) omylem provedla platbu za jiný daňový subjekt, který má na svém osobním daňovém účtu evidován nedoplatek?

Vydáno

SP/01/2020 – Vracení správního poplatku

Lze vrátit zaplacený správní poplatek, o jehož vrácení poplatník požádal z důvodu nároku na osvobození od správního poplatku, i když od jeho zaplacení uplynulo již několik let?