Novinky

Odpovědi na dotazy

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků.

ilustrace
Typ poplatku
Období

Vydáno

MP/07/2019 - Automatizovaný přístup do registrů nebo evidencí

Obecní úřad má přístup do registru obyvatel a dalších registrů ve smyslu ustanovení § 16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou či nejsou v takovém případě poplatníci povinni hlásit změny údajů, jestliže správce poplatku má možnost změny v příslušném rejstříku ověřit?

Vydáno

SP/06/2019 - Výběr správního poplatku podle položky 3 písmeno a)

V kterých případech vybírá správní úřad správní poplatek ve výši 50 Kč podle položky 3 písmeno a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za vydání dokumentů uvedených v tomto ustanovení?

Vydáno

MP/05/2019 - Dobrovolný svazek obcí v postavení stavebníka vodovodu nebo kanalizace

Může obec na svém území zavést místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v situaci, kdy stavbu vodovodu nebo kanalizace zajišťoval dobrovolný svazek obcí (jehož je obec členem) v postavení stavebníka podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů?

Vydáno

SP/05/2019 – Zvýšení správního poplatku

Je možné zvýšit správní poplatek stanovený zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), jestliže jeho výše neodpovídá skutečným nákladům na provedení zpoplatňovaného úkonu?

Vydáno

MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

Jak má správce poplatku posuzovat poplatkovou povinnost u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v případě cizinců, kteří jsou poplatníky z titulu pobytu v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců (§ 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona o místních poplatcích) a přitom pobyt přerušují, např. studenti po dobu letních prázdnin.