Novinky

Odpovědi na dotazy

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků.

ilustrace
Typ poplatku
Období

Vydáno

SP/02/2022 - Ověření podpisu na dokladech určených pro výplatu důchodu z ciziny

Lze podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích přiznat osvobození od správního poplatku v případě, kdy správní úřad ověřuje podpis na potvrzení o žití nebo vydává matriční doklad pro uplatnění či doložení práva v cizině, konkrétně důchodu přiznaného podle právního předpisu jiného státu?

Vydáno

MP/05/2022 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Evidence způsobu užití stavby v katastru nemovitost

Je podmínkou pro vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, aby nemovitá věc, ve které má fyzická osoba bydliště nebo která je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, byla v katastru nemovitostí evidována jako „rodinný dům“ nebo „stavba pro rodinnou rekreaci“?