Novinky

Odpovědi na dotazy

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků.

ilustrace
Typ poplatku
Období

Vydáno

MP/18/2020 - Poplatek za komunální odpad – Určení osoby poplatníka v případě spoluvlastnictví nemovitosti

Kdo je poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“), v případě, že stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům (dále jen „nemovitost“), vlastní více spoluvlastníků, a k trvalému pobytu je v nemovitosti přihlášen pouze jeden z nich?

Vydáno

MP/16/2020 - Daňový řád - Vrácení omylem provedené platby

Jak bude postupováno v případě, pokud osoba (odlišná od poskytovatele platebních služeb či provozovatele poštovních služeb) omylem provedla platbu za jiný daňový subjekt, který má na svém osobním daňovém účtu evidován nedoplatek?

Vydáno

SP/01/2020 – Vracení správního poplatku

Lze vrátit zaplacený správní poplatek, o jehož vrácení poplatník požádal z důvodu nároku na osvobození od správního poplatku, i když od jeho zaplacení uplynulo již několik let?