Novinky

Termíny pracovních porad se zástupci krajských úřadů, MV a KVOP v roce 2020

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Krajský úřad
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo vnitra
  • Veřejný ochránce práv
  • Veřejný sektor
  • Spolupráce s institucemi

Stejně jako v uplynulých letech bude odbor 39 – Správní činnosti Ministerstva financí i v roce 2020 pořádat pracovní porady se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv. Termíny jsou pro letošní rok stanoveny na 2. 4. 2020 a 8. 10. 2020. Pozvánky na poradu budou vedoucím příslušných správních úřadů zaslány v dostatečném předstihu.

Nejčtenější