Novinky

MF upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Finanční správa
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Koronavirus
 • Daně a cla
 • Podnikatelé
 • Státní podpora

Finanční správa v těchto dnech osobám samostatně výdělečně činným vyplácí kompenzační bonus v rámci záchranného programu Pětadvacítka. V této souvislosti opět připomínáme, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Pokud žadatel vyplnil v žádosti o kompenzační bonus číslo svého bankovního účtu, které je aktuálně zatížené výkonem rozhodnutí, nebo exekucí, měl by s odkazem na exekuční nepostižitelnost kompenzačního bonusu požádat svoji banku o jeho vyplacení.

Je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky, které jsou jednoznačně identifikovány předčíslím účtu Finanční správy 10719 - nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci,“ upřesňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Kompenzační bonus je totiž žadatelům vyplácen z nových bankovních účtů, které Finanční správa speciálně zřídila pro tento účel s předčíslím 10719. Platby kompenzačních bonusů jsou tímto jednoznačně identifikovány od ostatních plateb.

Stručný postup žadatele o kompenzační bonus - v případě soudním exekutorem nebo soudem provedené blokace bankovního účtu, na který byl vyplacen kompenzační bonus

V případě, že žadatel v žádosti o kompenzační bonus vyplnil číslo bankovního účtu, které je zatížené exekucí, a banka mu kompenzační bonus na základě exekuce blokuje, měl by s odkazem na zákonem danou exekuční nepostižitelnost kompenzačního bonusu požádat svoji banku o vyplacení bonusu.

Neumožní-li ani přesto banka žadateli o kompenzační bonus disponovat s peněžními prostředky (kompenzačním bonusem) vyplacenými na bankovní účet z důvodu nařízené exekuce od soudního exekutora nebo výkonu rozhodnutí soudem, může se žadatel o kompenzační bonus domáhat jeho vydání návrhem na zastavení exekuce nebo výkonu rozhodnutí soudem, přičemž je zapotřebí brát v potaz následující:

 1. Podání návrhu na zastavení exekuce
  Návrh na zastavení exekuce se podává k soudnímu exekutorovi, který exekuci přikázáním pohledávky z účtu nařídil. Ten může exekuci zastavit, v opačném případě ji postoupí exekučnímu soudu. Je-li bankovní účet postižen více exekucemi, je nutné domáhat se zastavení všech těchto exekucí, které postihují bankovní účet, na který si žadatel o kompenzační bonus nechal kompenzační bonus vyplatit.
 2. Náležitosti návrhu na zastavení exekuce
  V návrhu na zastavení exekuce musí žadatel o kompenzační bonus výslovně uvést, že na bankovní účet byl kompenzační bonus vyplacen, v jaké výši byl kompenzační bonus vyplacen, a že pro tyto peněžní prostředky na bankovním účtu navrhuje zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu. Toto žadatel o kompenzační bonus doloží např. těmito dokumenty:  
  - žádostí o výplatu kompenzačního bonusu a
  - výpisem z bankovního účtu, na který byl kompenzační bonus vyplacen, s identifikací kompenzačního bonusu, tj. platbou se speciálním předčíslím 10719. Finanční správa upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci (číslo bankovního účtu v ČNB)
 3. Žádost o výplatu kompenzačního bonusu
  Poté co soudní exekutor, případně soud, rozhodne o (částečném) zastavení exekuce a informuje o tom banku, může si žadatel o kompenzační bonus požádat v bance o jeho výplatu.

Pokud se jedná o případ, že exekuci neprovádí soudní exekutor, ale výkon rozhodnutí provádí soud prostřednictvím vykonavatelů, tak je nutno písemnosti uvedené v bodech 1), 2) a 3) adresovat soudu a nikoliv soudnímu exekutorovi.

Doporučované

Nejčtenější