Novinky

Lodníci - informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně (Informace Finanční správy)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Generální finanční ředitelství
  • Finanční správa
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Daň
  • Daně a cla
  • Dvojí zdanění
  • Zdanění příjmů

V souvislosti s pozdním podáním daňového tvrzení a pozdní úhradou daně vznikají dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) sankce. Daňový řád umožňuje správci daně za stanovených podmínek prominout penále (do výše max. 75 %), úroky z prodlení a úroky z posečkané částky (do výše 100 %); pokuta za opožděné tvrzení daně je v rámci individuálního posuzování žádosti neprominutelná, jelikož zákon její prominutí neumožňuje.

Lodníci - informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně

příloha k materiálu Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 21.10.2016

 

Doporučované

Nejčtenější