Novinky

Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě (Informace Finanční správy)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Daň
  • Daně a cla
  • Finanční správa
  • Dvojí zdanění
  • Zdanění příjmů

popř. na palubě člunů provozovaných ve vnitrozemské vodní dopravě, a to v kontextu praktické aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem (Sbírka zákonů č. 138/1974)

Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě

Související informace:
Stanovisko Ministerstva financí a Finanční správy k situaci českých lodníků v Nizozemí (Tisková zpráva MF, 23.9.2016)

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 23.9.2016

Doporučované

Nejčtenější