Novinky

Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky - podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (Informace Finanční správy)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Daň
  • Daně a cla
  • Finanční správa
  • Dvojí zdanění
  • Zdanění příjmů
  • Splatnost daně

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. její rozložení na splátky. Správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:

Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

příloha k materiálu Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 30.9.2016

 

Doporučované

Nejčtenější