Novinky

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Daň
  • Generální finanční ředitelství

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i nadále primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Je-li poplatníkem převodce, je nabyvatel ručitelem. V ostatních případech úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci je poplatníkem vždy nabyvatel, institut ručení se neuplatňuje.

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství, vydáno 6.5.2016

Doporučované

Nejčtenější