Novinky

Dodatečné sdělení ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel (Informace Finanční správy)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Generální finanční ředitelství
  • Finanční správa
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Daň
  • Daně a cla
  • Dvojí zdanění
  • Zdanění příjmů

Vzhledem k četným dotazům fyzických osob, které nemají splněné daňové povinnosti vůči České republice z titulu příjmů ze zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě, popř. na palubách člunů provozovaných ve vnitrozemské vodní dopravě provozovaných nizozemskými společnostmi, na možnost vyloučení dvojího zdanění u těchto příjmů, uvádíme následující upřesňující informaci:

Dodatečné sdělení ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě v kontextu smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem

příloha k materiálu Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 7.11.2016

 


Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější