Novinky

Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel (Tisková zpráva Finanční správy)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň
  • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor
  • Změny v placení daní
  • Generální finanční ředitelství
  • Finanční správa

Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru.

Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 31.10.2016

Doporučované

Nejčtenější