Novinky

Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň
  • Generální finanční ředitelství
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Daňové přiznání
  • Finanční správa
  • Regulace
  • Daně a cla

V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.

Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 19.2.2015

 

Doporučované

Nejčtenější