Novinky

Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona o dani z přidané hodnoty (Informace GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň
  • Generální finanční ředitelství
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Daně a cla

Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6.

Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 13. července 2015

Doporučované

Nejčtenější