Novinky

Kontrolní hlášení = nový nástroj v boji s velkými podvody na DPH (Tisková zpráva GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Regulace
  • Daně a cla

S účinností od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení, založené z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH. Cílem zavedení kontrolního hlášení je efektivní využití údajů, které sice může Finanční správa získat již dnes, nikoliv však v reálném čase. A právě rychlost získání uvedených údajů a také předepsaná forma pro jejich podání budou klíčové pro analýzy, na jejichž základě bude možné rozkrýt složité podvody a předejít tak neoprávněnému vyplácení nadměrných odpočtů DPH. Zabezpečení dat zasílaných Finanční správě bude maximální.

Kontrolní hlášení = nový nástroj v boji s velkými podvody na DPH 

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 26.8.2015

Doporučované

Nejčtenější