Novinky

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2015

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň
  • Generální finanční ředitelství
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Daňové změny
  • Regulace
  • Daňová povinnost
  • Daně a cla

S účinností od 1. 1. 2014 zákon o DPH ve znění provedené zákonem č. 502/2012 Sb. zakotvil povinnost ve svém ustanovení § 101a podávat zde vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení (vyjma hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků podle § 19 zákona o DPH), a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (vyjma přihlášky k registraci pro skupiny/žádost o přistoupení do skupiny, list člena skupiny, žádost o zrušení registrace skupiny/žádost o vystoupení člena ze skupiny, - u kterých správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro el. podání – tj. tato podání lze činit jiným než el. způsobem - upozornění v souladu s § 74 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pro rok 2015; dále jen „daňový řád nebo DŘ“).

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2015 

Zdroj: Generální finanční ředitelství - https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2015, publikováno 14.1.2015

Doporučované

Nejčtenější