Novinky

Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců (Tisková zpráva GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň
  • Daně a cla
  • Daň z příjmů
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Důchod
  • Veřejný sektor
  • Generální finanční ředitelství
  • Finanční správa
  • Ústavní soud

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.

Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 7.10.2014

Doporučované

Nejčtenější