Novinky

Upozornění k tiskopisům 2014 (Informace GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daň
  • Generální finanční ředitelství
  • Změny v placení daní
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Daňová povinnost
  • Tiskopis
  • Splatnost daně
  • Daně a cla

Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2013 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinné od 1.1.2014.

Proto jsou poplatníkům daně z příjmů právnických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.12.2014, t.j. do doby vydání nového vzoru tiskem, k dispozici uvedené tiskopisy.

Upozornění k tiskopisům 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 4.2.2014

Nejčtenější