Novinky

Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů! (Tisková zpráva GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daně a cla
  • Daň
  • Veřejný sektor
  • Bankovní účty
  • Finanční správa
  • Finanční úřady
  • Generální finanční ředitelství
  • Daňová povinnost

Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů!

Kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení.

Částka platby mu bude vrácena zpět, jelikož k poslednímu prosincovému dni letošního roku skončí dvouleté přechodné období, po které banka platby, došlé na zrušené účty, automaticky přesměrovávala na správné účty.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky (tvar = předčíslí-matrika/0710).

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů, naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, v sekci „Daně a pojistné“, „Placení daní“: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu 

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 29.10.2014

Nejčtenější