Novinky

Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty (Tisková zpráva GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Generální finanční ředitelství
  • Finanční správa
  • Daň
  • Daně a cla
  • Regulace
  • Datové schránky
  • Účetní uzávěrka

S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.

Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 18.12.2014

Nejčtenější