Novinky

Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daně a cla
  • Daňové odvody
  • Generální finanční ředitelství
  • Pokyny DS
  • Regulace
  • Veřejný sektor
  • Daň

Pokyn Generálního finančního ředitelství. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. září 2014.

Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno dne 1.9.2014

Nejčtenější