Novinky

Informace k registraci svěřenských fondů (Informace GFŘ)

ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím
ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím

Vydáno

  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Daň
  • Svěřenecké fondy
  • Daňový řád
  • Daně a cla

S účinností od 1.1.2014 mohou vznikat podle ust. § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) svěřenské fondy. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickou osobu.

Svěřenské fondy mají registrační povinnost podle ust. § 125 a násl. daňového řádu a podle příslušných ustanovení jednotlivých daňových zákonů.

Informace k registraci svěřenských fondů

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 2.5.2014

Nejčtenější