Novinky

Informace GFŘ - Vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daně a cla
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Daňový řád
  • Daňový pokyn
  • Správce daně
  • potvrzení o bezdlužnosti
  • Finanční úřady
  • Soukromý sektor

Informace GFŘ - Vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti

Generální finanční ředitelství upozorňuje všechny daňové subjekty, že není v jeho kompetenci vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení apod. Všechna tato podání je nutno podat v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, nejlépe jeho územnímu pracovišti, na kterém je umístěn spis daňového subjektu (viz Pokyn č. GFŘ D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části).

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 1.10.2013

Doporučované

Nejčtenější