Novinky

Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům (Tisková zpráva GFŘ)

Vydáno

  • Informace
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor

Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům (Tisková zpráva GFŘ)

Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst.1 písm.a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1.1.2013 u pracujících starobních důchodců, uvádí Generální finanční ředitelství následující:

  • V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 8.1.2013

Doporučované

Nejčtenější