Novinky

Informace k placení daně z nemovitostí - úrok z prodlení (Informace GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Daň
 • Daň z nemovitosti, pozemková daň
 • Daně z majetku
 • Daňová složenka
 • Finanční správa
 • Generální finanční ředitelství
 • Otázky a odpovědi
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Změny v placení daní
 • Daně a cla

Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Daň z nemovitostí na rok 2013 (nebo první splátku, je-li daň vyšší než 5000 Kč) lze tedy uhradit finančnímu úřadu bez povinnosti hradit úrok z prodlení až do čtvrtka 6. června 2013 včetně. Za den platby se považuje u platby prováděné prostřednictvím banky nebo pošty, den, kdy byla připsána na účet správce daně, u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala.

Informace k placení daně z nemovitostí - úrok z prodlení na dani z nemovitostí

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 30.5.2013

Doporučované

Nejčtenější