Novinky

Informace k návrhu na rušení vybraných územních pracovišť finančních úřadů (Informace GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
  • Generální finanční ředitelství
  • Územní finanční orgány
  • Finanční úřady
  • Rušení pracovních míst
  • Finanční správa

Informace k návrhu na rušení vybraných územních pracovišť finančních úřadů

  • Společný návrh Generálního finančního ředitelství a ředitelů finančních úřadů na zrušení celkem 15 územních pracovišť k 1. 1. 2014 byl generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství, Ing. Janem Knížkem, projednán s panem ministrem financí, Ing. Janem Fischerem, CSc. a pan ministr po důkladném zvážení všech otázek souvisejících s touto problematikou rozhodl, že Ministerstvo financí v současné době zatím nepřistoupí na návrh zrušit vybraná územní pracoviště finančních úřadů. Přesto je třeba vzít v úvahu, že také Finanční správa České republiky se musí přizpůsobovat měnícím se podmínkám.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 17.10.2013

Doporučované

Nejčtenější