Novinky

Informace GFŘ - Nejčastější dotazy a odpovědi týkajících se uplatnění prominutí úhrady daně z příjmů

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daně a cla
  • Prominutí daně
  • Povodně
  • Živelní pohromy
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Daň z příjmů

Informace GFŘ - Nejčastější dotazy a odpovědi týkajících se uplatnění prominutí úhrady daně z příjmů

V souvislosti s Rozhodnutím ministra financí č.j. MF-65 647/2013/39 ze dne 11.6.2013 o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události zpracovalo Generální finanční ředitelství stanoviska k nejběžnějším dotazům vztahujícím se k problematice aplikace tohoto rozhodnutí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 6.9.2013

Doporučované

Nejčtenější